Bảng giá

- Báo giá tại thời điểm .Tùy thuộc vào các loại dòng máy Mitsuisuiki, Kobelco, Hitachi

-Tùy vào Công suất bao nhiêu xài bao nhiêu.